Tarımsal Desteklemelerde Aslan Payı Hayvancılığa

272 0
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile bütçeden tarıma ayrılan pay içinde en çok hayvancılığa ödenek ayrıldı.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile bütçeden tarıma ayrılan pay arttı. Tarıma gelecek yıl için ayrılan toplam kaynak tutarı 33,4 milyar liraya çıkarıldı.
Tarımsal destekleme programlarına 22 milyar lira, Tarım sektörü yatırımları için bütçeye 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı için 6,3 milyar lira ödenek ayrıldı.
2019 tarımsal destekleme bütçesinde hayvancılığa 3,5 milyar liralık destek ayrılmış iken 2020 tarımsal destekleme bütçesinden en büyük pay 6,6 milyar lirayla doğrudan hayvancılık destekleri için kullanılacak.
Ayrıca, 3,1 milyar lira mazot desteği, 2,4 milyar lira pamuk prim desteği, 2 milyar lira hububat prim desteği, 1,4 milyar lira kırsal kalkınma destekleri, 1,1 milyar lira tarım ürünleri sigorta desteği, 900 milyon lira gübre desteği, 900 milyon lira fındık alan bazlı gelir desteği ödenecek.
Yağlı tohumlu bitkiler prim desteği 776 milyon lira olurken 307 milyon lira telafi edici ödeme desteği verilecek. Çay prim desteği 182 milyon lira olarak belirlenirken, 2,2 milyar lira da diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrıldı. http://www.tarimpusulasi.com/desteklemeler/tarimsal-desteklemelerde-aslan-payi-hayvanciliga/29117