Tarım Bakanlığından Kırsaldaki Kadınlara Destek

784 0

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik çok sayıda proje hayata geçirilirken, tarımsal üretimden girişimciliğe kadar çok farklı alanda eğitim hizmeti de veriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projelerle kırsalda yaşayan kadınlara, tarımsal üretimden girişimciliğe kadar çok farklı alanda eğitim sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsaldaki kadına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın artırılması amacıyla çok sayıda proje ve eğitim faaliyeti yürütülüyor. 

Kadın çiftçilere, bilgi ve becerilerini artırarak kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek böcekçiliğine kadar birçok konuda 81 ilde eğitimler veriliyor. 2003-2018 yıllarında kırsalda kadına yönelik farklı tarımsal, ev ekonomisi ve sosyal konularda 192 bin 537 faaliyette 2 milyon 212 bin 852 kadın çiftçi eğitildi. Bu yıl içinde ise 10 bin 528 faaliyette 77 bin 383 kadın çiftçiye eğitim verildi. 

Bakanlık tarafından desteklenen tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere de 2004’ten itibaren ülke çapında eğitimler veriliyor ve bakanlık desteklerinden öncelikli olarak faydalanmaları sağlanıyor. Bakanlık bünyesinde kurucusu ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 33 ilde toplam 43 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunuyor. 2004-2018 döneminde 11 bin 845 çiftçi toplantısı yapılarak 80 bin 629 kadın çiftçinin kooperatifçilik konusunda eğitilmesi sağlandı. Bu yıl ise 81 çiftçi toplantısında bin 133 kadın çiftçi eğitildi. 

TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK 

Yürütülen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programıyla da kırsalda yaşayan girişimci özelliği taşıyan kadınlara İŞKUR- KOSGEB iş birliğiyle sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek, bir iş fikriyle proje hazırlamaları sağlandı. 2014-2019 yıllarında 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçi girişimcilik eğitimi aldı. Program bu yıl tamamlandı. 

Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler Programıyla da 2015-2018 yıllarında 20 özel projeyle bin 509 kadın çiftçi eğitim alırken, 315 kadın çiftçiye istihdam ortamı yaratıldı. Bu yıl ise 5 özel proje yürütülüyor. 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında da 2015-2018  döneminde 81 ilde 81 tarımsal yayım projesiyle 5 bin 276 kadın çiftçinin eğitim alması ve çeşitli faaliyetlerden faydalanması sağlandı. Bu yıl ise seçilmiş 21 ilde tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla 21 farklı projeyle bugüne kadar 518 kadın çiftçi eğitim aldı. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle geçen yıl Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmalık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi yürütülmeye başlandı. Çalışma alanlarından biri kadın çiftçilerin bilgiye erişimlerini güçlendirmek olurken, projenin amacına ulaşabilmesi için ülkedeki tarım yayımcılarının ve tarım danışmanlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kırsal alanda yaşayan kadınların bilgiye erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

KADIN KOOPERATİFLERİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Tarım ve Orman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ticaret bakanlıkları tarafından kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amacıyla geçen yıl protokol imzalanırken, il müdürlüklerince bu konudaki çalışmalara başlandı. 

Ülke genelinde her yıl belirlenen tema doğrultusunda uygulanan Lider Çocuk Tarım Kampı programından da 2015-2019 yıllarında 11 bin 103 çocuk faydalandı. 

Bakanlıkça, 2023 yılına kadar uygulanacak Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nda yer alan “mevsimlik tarım göçü veren illerde tarımda istihdam olanaklarının artırılması, gelir alanlarının yaratılması, emek yoğun üretime dayalı işletmelerin desteklenmesi” ve “kırsal kesimde yaşayan nüfusun çalışma verimliliğini artıracak ve tarımsal üretim işleme ve değerlendirmeye ilişkin mesleki yönlendirme programlarına ve projelere ağırlık verilmesi”ne yönelik faaliyetler de yürütülüyor.