Orta Anadolu ile Batı Anadolu geçit bölgeleri

Kombine, et ve yapağı

% 65-70 Rambouillet ve % 30-35  Dağlıç genotipi taşımaktadır. Vücut iri yapılıdır.  Renk beyazdır. Koçlar genellikle boynuzlu,  dişiler boynuzsuzdur.  Kuyruk yapısı ince ve uzun, kuyruk dip kısmı üçgen şeklindedir.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm) 74 70 Laktasyon Süt Verimi (kg) 50- 60

 

Vücut Uzunluğu (cm) 75 72 Laktasyon süresi (gün) 130- 150

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.5 4.0 Damızlık Yaşı (ay) 10- 14

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 80- 90 60- 65 Kuzu Verimi

 

1.3

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 265   Yapağı Verimi (kg) 2.5- 3.0