Trakya, Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi

Kombine, et, süt ve yapağı

Et ve süt verimi öncelikli olmak üzere iki farklı tipi vardır. Etçi tipte vücut ve göğüs geniş ve yuvarlak, kaslar geli şmiştir. Sağrı hafif meyilli, bacaklar nispeten kısadır. Sütçü tipte vücut   ve göğüs dar, bacaklar uzundur. Sırt hattı hafif çukur, sağrı hafif düşük önden arkaya doğru daralan yapıdadır. Vücut genellikle beyaz olup, siyah ve ala calık ta görülür. Baş, karı n altı, bacaklar ve bazılarında da gerdan yapağısızdır. Yapağı tipi kaba karışıktır. Erkekler öne doğru spiral boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir, üzeri   uzun kıllarla  örtülüdür.  Kuyruk tarsal   eklemine  kadar,  bazı  hayvanlarda  tarsus   ekleminden  aşağıya  uzanır.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm) 69   64 Laktasyon Süt Verimi (kg)    83

 

Vücut Uzunluğu (cm) 80   66 Laktasyon süresi (gün) 180

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.0 3.7 Damızlık Yaşı (ay) 16- 18

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 60- 70 45- 55 Kuzu Verimi

 

     1.2

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 263   Yapağı Verimi (kg) 1.5