KIL KEÇİSİ

Yazar at 11:29
5659 0
Yayılma Alanı:  Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri
Verim Yönü :  Kombine, süt, et ve kıl
Genel Tanımı :  Genellikle vücut orta irilikte olmakla birlikte, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektedir. Rengin genellikle siyah olması ne deniyle bazı bölgelerde kara keçi olarak adlandırıl   maktadır. Bununla birlikte  gri, kahverengi, mavi alaca ve kır renkli olanları da görülür. Tek renkli siyah bireylerde yüzde iki taraflı ağza kadar inen kahverengi veya beyaz lekelerle, bacak uçları ve süt aynası çevresindeki renk açılması yaygındır. Deri rengi koyudur. Erkekler ve d işiler çoğunlukla boynuzludur. Boynuzlar erkeklerde gelişmiştir, boynuz uçları arasındaki mesafe 60 -70 cm’ye ulaşabilmektedir. Boynuz, dişilerde geriye doğru  kıvrılmakta  bazen bir iki kıvrım yapabilmektedir ve erkeklerinkine göre daha zariftir. Boynuz kes iti oval   veya yuvarlaktır.
Irka  Özgü  Ayırıcı  Özellikler:  Anadolu’nun  her  türlü   iklim   ve  arazi  koşullarına  adapte olmuş,  kötü  bakım  ve  besleme  koşullarında  yetiştirilebilen,  sağlam  vücut  yapılı,hastalıklara  karşı  dirençli,  sıcak  ve  soğuğa  karşı  dayanıklı  bir  ırktır.   Fundalık  ve makiliklerden en iyi faydalanabilen ,   yürüme  yeteneği  iyi,   meyilli  ve  kayalık araziye  iyi   tırmanabilen   bir  ırktır.
Yetiştirme  Koşulları:  Yılın  hemen  tamamında   merada  barındırılabilir.  Genellikle  yüksek rakımlı   orman  içi   ve  orman  kenarı  köy  ve  mezralarında,  bölgelerinde  bulunan fundalıklar,   çalı  formundaki   bitkiler,  orman  içi   meralar,  anızlar  ve  nadasa  bırakılmış alanlardaki  otlarla  neredeyse  masrafsız  bir şekilde yetiştirilir.

 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri
 
Vücut Ölçüleri
Erkek
Dişi
Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm)
 
69
Laktasyon Süt Verimi (kg)
98
 
Vücut Uzunluğu (cm)
 
68
Laktasyon Süresi (gün)
183
 
Doğum Ağırlığı (kg)
3.4
2.5
Üst Kaba Kıl/Kaşmir (g)
410 / 46
 
Ergin Canlı Ağırlık (kg)
45- 90
40- 65
Damızlık Yaşı (ay)
18- 20
 
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g)
160
 
Oğlak verimi
1.1