Aydın, İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli İlleri

Kombine, süt ve döl

Batı Anadolu’daki ırkların Sakız ve Kıvırcık koçlarla sistemsiz melezlenmesi sonucu oluşmuştur. Vücut orta iriliktedir. Renk beyaz, göz etrafı, kulak uçları ve ayaklar genellikle siyahtı r. Ya pağı tipi kaba karışıktır. Erkekler kuvvetli spiral   boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Kuyruk ince ve az yağlıdır.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm)   67 Laktasyon Süt Verimi (kg) 100

 

Vücut Uzunluğu (cm)   64 Laktasyon süresi (gün) 170

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.5 3.5 Damızlık Yaşı (ay) 10- 14

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 55 45 Kuzu Verimi

 

1.6

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 182   Yapağı Verimi (kg) 1.0