Marmara Bölgesi, ağırlıklı olarak Güney Marmara

Et, Yapağı

Kıvırcık ile Alman Yapağı Et Merinosu melezlenmesiyle elde edilmiş olup % 90 üzerinde Merinos genotipi taşımaktadır. Vücut   geniş, derin, yuvarlak yapılı, orta uzunlukta, sırt düzgün ve geniş, sağrı geniş ve az düşük, bacaklar orta uzunlukta ve iriliktedir. Butlar dolgun ve de rindir. Başın yüz kısmı ile bacak uçları çıplaktır. Renk beyazdır. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir. Erkekler % 10 -15 boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Yapağısı ince,   bir örnek olup tekstile uygundur.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm) 77   73 Laktasyon Süt Verimi (kg) 78

 

Vücut Uzunluğu (cm) 73 72 Laktasyon süresi (gün) 140

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.5 4.3 Damızlık Yaşı (ay) 10- 14

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 80- 100 60- 65 Kuzu Verimi

 

1.4

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 322   Yapağı Verimi (kg) 3.6