Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kombine, süt verim öncelikli

Vücut sağlam ve orta yapılıdır. Süt tipine uygun, ince fakat sağlam kemik yapısına sahiptir. Vücut beyaz-krem renklidir. Baş, kirli sarı –  kahverengi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte olabilir. Çoğunlukla alında beyaz leke vardır. Kulak ve burunda lekeler ile ayaklarda pigmen   tasyon bulunur. Yağlı kuyrukludur. Büyük, yağlı esas kuyruk kitlesinin  üzerinde yağsız bir parça bu lunur. Kuyruğun yağlı bölümünde alttan başlayıp ortaya kadar uzayan çıplak bir oyuk bulunur. Erkek lerde boynuzlar geriye, aşağıya doğru ve helezoni yapıdadır. Boynuzsuz ve hilal şeklinde boynuzlulara da rastlanır. Dişilerde %  10 oranında zayıf boynuz ve koç boynuzluluk görülür. Meme, yüksek süt verimine  uygun şekilde bezel yapıdadır. Meme ve meme başı formu değişkendir.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm) 66   65 Laktasyon Süt Verimi (kg) 172

 

Vücut Uzunluğu (cm) 62   59 Laktasyon Süresi (gün) 185

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.6 4.4 Yapağı Verimi (kg) 2.5

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 74 50 Damızlık Yaşı (ay) 18

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 264 Kuzu Verimi

 

1.1