HONAMLI KEÇİSİ

28660 0
Yayılma Alanı :  Akdeniz Bölgesinin Toros Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya üçgeni
Verim Yönü :  Kombine, et, süt ve kıl
Genel Tanımı  :   Göçer yetiştiricilerin (Yörük) uzun yıllardır yetiştiricilik tercihleri sonucu oluşmuş bir ırktır. Vücut iri, uzun ve yüksek yapılıdır. Kaba ve ince kılları, kıl keçiye oranla daha kısadır. Ayrıca kuyruk yapıları da Kıl keçilerinden daha uzun ve püskül görünümüne sahiptir. Genellikle siyah renkli olmakla birlikte beyaz lekelere, kızıl ve gri renkte olanlarına da rastlanmaktadır. Siyah renklilerde yüzün iki tarafında ağza kadar inen kahverengi veya beyaz akıtma bulunmakta, bacak uçları ve süt ay nası çevresinde renk daha açık olmaktadır. Deri koyu renklidir. Erkek ve dişiler genellikle boynuzludur.  Tekelerde boynuzlar dişilere göre daha iyi   gelişmiştir. Boynuz kendi ekseni etrafında kıvrımlı,kulakların  etrafında  geriye  doğru  yay  çizer,  uçları  aşağı  ve  öne  doğru  uzar.
Irka   Özgü  Ayırıcı  Özellikler:  İri   cüsseli,  yüksek  bacaklıdır.  Alt  çene  üst  çeneden uzundur.  Gözleri  belirgin  bir  şekilde  iri  ve  canlıdır.  Kulaklar  küçük  ve  kalındır.  Burun belirgin  bir  şekilde  dış bükeydir.  Uysal ve insana çok yakın bir ırktır.
Yetiştirme  Koşulları:  Geniş  ölçüde,  Akdeniz  bölgesinde  yörükler  tarafından,bölgelerinde  bulunan  fundalıklar,   çalı  formundaki   bitkiler,  orman  içi  meralar,  anızlar  ve nadasa  bırakılmış  alanlardaki  otlarla  neredeyse  masrafsız  bir  şekilde  yetiştirilir.  Yılın hemen  tamamında   merada  arındırılabilen  bir  ırktır.   Bununla  birlikte  ağız  yapılarından dolayı  zayıf  meralardan  yeteri  kadar  yararlanamaz.  Zengin  mera  veya  ek  yemleme olanağına  sahip  işletmelerde   başarıyla yetiştirilmektedir.
 
Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri
 
Vücut Ölçüleri
Erkek
Dişi
Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm)
91
85
Laktasyon Süt Verimi (kg)
175
 
Vücut Uzunluğu (cm)
93
  84
Laktasyon Süresi (gün)
270
 
Doğum Ağırlığı (kg)
3.5
3
Kıl Verimi (g)
500- 600
 
Ergin Canlı Ağırlık (kg)
97
  72
Oğlak verimi
1.9
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g)
200- 250
 
Damızlıkta Yaşı (ay)
18- 20
 
Oğlak Karkas Ağırlığı (6
aylık yaşta, kg)
20- 23