DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ

1479 0

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede ekli dosyada yer alan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği  (Tebliğ No: 2017/15) yayımlanmıştır.