İç Batı Anadolu Bölgesi

Kombine, et ve süt

Vücut küçük yapılıdır. Sırt çizgisi düz, cidago yüksekliği beden uzunluğundan fazla, göğüs ve sağrı dardır. Koçlar tipik, koyunlar hafif koç başlıdır. Genellikle beyazdır, göz ve ağız etrafında, kulaklarda ve bacaklarda  siyah veya koyu kahverengi lekeler görülebilir. Göz altından yüze   doğru yayılan oval şekilde siyah ya da koyu kahve nişaneler bulunabilir. Siyah başlılara da rastlanabilir. Gövdede siyah veya koyu lekeler görülebilir. Alaca olanların siyah lekeleri yaş ilerledikçe kırçıl renge döner. Karın ve boyun yapağılıdır. Erkekler genel likle boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Boynuzlar baş tan yana doğru uzamış, büyük, kuvvetli, kalın, birden fazla kıvrımlı ve siyah pigmentlidir. Kaba  karışık yapağılı ve yağlı kuyruklu dur. Kuyruk yassı,  geniş  ve  kalp  şeklinde  aşağı  doğru  sarkar.  Dış yüzü  düz, orta oluğun iki yanında oval kitle yer alır.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri Dişi

 

Cidago Yüksekliği (cm) 67   61 Laktasyon Süt Verimi (kg) 57

 

Vücut Uzunluğu (cm) 65 63 Laktasyon Süresi (gün) 75- 105

 

Doğum Ağırlığı (kg) 3.5 3.5 Yapağı Verimi (kg) 2.3

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 53  46   Damızlık Yaşı (ay) 18

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 241   Kuzu Verimi

 

1