İç Anadolu Bölgesi’nin batı kısımları

Kombine, et ve yapağı

Alman Yapağı Et Merinosu ile Akkaramanın melezlenmesiyle Polatlı ve Altınova Tarım İşletmelerinde elde edilmişti r. Bu merinos tipi % 75 -80 Alman Yapağı Et Merinosu genotipi taşır.  Baş uzunluğu ve genişliği orta, dudaklar kalın, ku laklar yatay ve geniş, boyun kısa ve kalın, vücut iri, geniş, derin ve uzun, butlar dolgun ve etli, bacaklar uzun ve kuvvetlidir. Renk be yazdır. Başın yüz kısmı ile bacakların alt kısımları çıplaktır. İnce, birörnek, 60 -64 S yapağılıdır. Erkek ve dişiler genelde boynuzsuzdur. Kuyruk yağsız, ince ve kısadır.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri
Cidago Yüksekliği (cm) 75 66 Laktasyon Süt Verimi (kg) 70- 90

 

Vücut Uzunluğu (cm) 86 74 Laktasyon süresi (gün) 120

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.3 4.1 Damızlık Yaşı (ay) 18

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 80- 90 50- 55 Kuzu Verimi

 

1.4

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 240   Yapağı Verimi (kg) 3.0- 3.5