Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler

Kombine, et ve süt

Yerli ırklar içinde iri yapılı  olarak tanımlanır. Vücut dar ve uzundur. Sırt hattı düzdür, bazılarında hafif  bir çukurluk görülebilir. Baş uzun ve dar, yüz çıplak ve üzerinde değişik büyüklükte kâkül (hotoz) bulunur. Koçlarda baş hafif dışbükeydir. Uzun ve sarkık kulaklıdır. Bacaklar uzun ve sağlam, tırnaklar sağlam ve serttir. Vücut rengi genellikle beyazdır. Genellikle baş, burun, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunur. Baş, boyun altı ve bacaklar yapağısızdır. Yapağı kaba -karışık ve seyrektir. Koyunlar boynuzsuzdur. Erkeklerde küçük yapılı yada  tam   gelişmemiş  boynuz  bulunabilir.   S formunda yağlı  kuyrukludur.   Kuyruk, arkada n bakıldığı zaman  üst  üste  oturmuş  üç  parça görünümündedir.  Dipte  geniş ve büyük bir yağ kitlesi, onun üstünde   kalp  şeklinde  daha küçük  ve  yağlı  ikinci   bir  parça,  en  üstte ise yağsız, kıllı ve aşağıya sarkan uzun   kısım bulunur.

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri Dişi

 

Cidago Yüksekliği (cm) 73   65 Laktasyon Süt Verimi (kg) 50- 60

 

Vücut Uzunluğu (cm) 72   64 Laktasyon Süresi (gün) 140

 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.7 4.4 Yapağı Verimi (kg) 2.2

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 62   50 Damızlık Yaşı (ay) 16- 18

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 240 Kuzu Verimi

 

1.2